Singer & Additional Lyrics - Gurnazar
Music - Rajat Nagpal
Female lead - Avantika Hari Nalwa
Director - Sahaj Singh
AD - Shreoshi Kumar
D.O.P - Vikcee
Mix Master - Beat Spot