Breaking

Tuesday, 30 June 2020

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ USA ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸੇਫ਼ਟੀ ਨਾਲ ਖੁਲੀਆਂ ਜਿੰਮਾ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਮਾਂ ਖੋਲ ਦਿਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਮਾਂ ਖੁਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ

No comments:

Post a comment